Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka prywatności”) dotyczy wszystkich serwisów internetowych (zwanych dalej „serwisami”) prowadzonych przez Fundację “Ratownictwo Motocyklowe Polska” siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Hanki Ordonówny 19/16
03-139 Warszawa, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod numerem KRS 0000664144, REGON 366585327, oraz NIP 5242822122 (dalej „Fundacja”). W szczególności niniejsza Polityka dotyczy serwisu prowadzonego w domenie https://www.ratownictwomotocyklowe.pl/

1.2. Serwisy Fundacji są bezpłatne i ogólnodostępne, chyba że dla danego serwisu Fundacja postanowi wprowadzić ograniczenia dostępu np. poprzez konieczność założenia konta lub logowania się czy odpłatność korzystania z danego serwisu.

1.3. Użytkownikiem serwisów Fundacji jest każda osoba, która korzysta z serwisów.

1.4. Jeśli Użytkownik nie akceptuje Polityki prywatności, to nie powinien korzystać z serwisów prowadzonych przez Fundację.

1.5. Postanowienia objęte Polityką prywatności w odniesieniu do poszczególnych serwisów mogą być również uregulowane również w innych dokumentach odnoszących się do konkretnych serwisów (np. w regulaminie sklepu internetowego), w takiej sytuacji

1.6. Pytania, wnioski oraz reklamacje można składać do Fundacji na adres wskazany w odpowiedniej podzakładce serwisu https://www.ratownictwomotocyklowe.pl/

2. Zbierane informacje

2.1. W czasie korzystania z serwisów prowadzonych przez Fundację, Fundacja może pobierać, w sposób automatyczny, informacje o Użytkowniku w szczególności poprzez pobieranie i zachowywanie numerów IP Użytkownika, rodzaj przeglądarki i język oraz czas dostępu, informacje nawigacyjne, w tym informacje o wyświetlanych przez Użytkownika stronach, linkach, na które klika i innych czynnościach, podejmowanych w związku z serwisami prowadzonymi przez Fundację.

2.2. Fundacja nie zbiera danych osobowych i nie wymaga podawania danych osobowych przez Użytkownika

2.3. Fundacja chroni uzyskane dane osobowe z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późniejszymi zmianami) oraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2.4. Fundacja jest administratorem danych osobowych Użytkowników gromadzonych za pośrednictwem serwisów. Powierzenie osobom trzecich przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie stosownych umów zawartych pomiędzy Fundacją a tymi podmiotami.

2.5. Korzystanie z serwisów i podawanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne i jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie danych osobowych przez Fundację.

2.6. Fundacja pobiera i przetwarza uzyskane informacje i dane osobowe w celach: zapewnienia obsługi Użytkowników, zarządzania prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz służących ulepszeniu serwisów, usług i technologii, a także marketingu własnych produktów i usług.

2.7. Dane osobowe gromadzone przez Fundację mogą być przetwarzane w Polsce lub w dowolnym innym kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2.8. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Cookies (Ciasteczka)

3.1. Serwisy prowadzone przez Fundację mogą wykorzystywać technologię „cookies”. Pliki „cookies” są to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

3.2. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3.3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

3.4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego.

4. Linki

4.1. Fundacja może umieszczać w prowadzonych przez siebie serwisach linki do innych stron internetowych osób trzecich (np. swoich partnerów), którzy stosują inną politykę i praktykę prywatności niż opisane w tej Polityce.

4.2. Korzystanie z ww. linków i serwisów pod nimi się znajdujących odbywa się na zasadach określonych w politykach prywatności określonych dla tych serwisów, za które Fundacja nie bierze odpowiedzialności.

5. Zmiany w Polityce prywatności

5.1. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Polityki prywatności aktualna w chwili korzystania z serwisów prowadzonych przez Fundację.

5.2. Fundacja publikuje Politykę prywatności na podstronach serwisu https://www.ratownictwomotocyklowe.pl/